Szeptember 1., 13.00-15.00

A szekciók előadásainak absztraktjai a szekciócímre kattintva érhetők el.

1. terem: A gazdaságszervező elit a Kádár-korszakban

Szegő Iván Miklós: A gazdasági szubelit dilemmái a hetvenes-nyolcvanas évek szovjet típusú és jugoszláv rendszereiben: reform, "útkarbantartás" vagy ellenelitté válás?

Somlai Katalin: Egyet hátra kettőt előre. Bognár József karrierépítése és közvetítő szerepei a Kádár-korban

Keller Márkus: Habitus és hozomány. Építésügyi miniszterek 1945 után

Péteri György: Az akvizitív funkcionárius. Fogyasztás és az apparátus osztály 1956 után

Vitaindító: Rainer M. János

Elnök Rainer M. János

2. terem: A Kádár-korszak a globalizációban 1.

Tomka Béla: A globalizáció Kelet-Közép-Európában a második világháború után: narratívák és ellennarratívák

Kalmár Melinda: Globalizációs turbulencia - globalizációs körök

Apor Péter: Közös történelem, közös fegyverek. Antiimperialista kereskedelem, legitim erőszak és Kelet-közép Európa katonai kapcsolatai a harmadik világgal a hidegháborúban

Vitaindító: Krizmanics Réka

Elnök: Bódy Zsombor

3. terem: A mezőgazdasági munka átalakuló színterei a kollektivizálás után

Lengyel Eszter: "Szokják meg a tagok, hogy első a miénk, utána az enyém." - Közös munka a tsz-ekben két falu példáján

Hajdu Edit: "Míg tele van a kamra nem kell a közös" - A háztáji földek rendezésének kérdése a Lónyai Béke Tsz-ben

Kimmel Máté: A parasztság és a politika "kompromisszuma" - szakszövetkezetek a Dél-Alföldön

Vitaindító: Horváth Sándor

Elnök: Varga Zsuzsanna

4. terem: Imázsépítés- és rombolás. Kádárizmus a Vasfüggönyön túlról 1.

Krajcsír Lukács: Futballtól a radarig: a Kádár-kori Magyarország megítélése a "kiemelt relációjú térségben"

M. Madarász Anita: Egy lépés előre, egy lépés hátra. A Kádár-rendszer a brit-magyar kultúrdiplomácia fókuszában

Soós Viktor Attila: A kádári egyházpolitika szerepe a nemzetközi kapcsolatépítésben

Szilágyi Ágnes Judit: Portugál pillantások a Vasfüggöny mögé 1974 előtt és után

Vitaindító: Hegedüs Gyula

Elnök: Hegedüs Gyula

5. terem: Kádár-kori város a médiában

Bognár László: Későszocialista hétköznapi történetek - Kieślowski Tízparancsolatának lakótelepe

Dobák Judit: A Kádár-kori városi köztér jelenléte a 2020-as évek szociális médiájában

Faragó László: Mellé tett telefon. A kádári nyilvánosság vidék-városi szerkesztősége

R. Nagy József: Rádiózni szokol? A rádióhallgatás társadalmi gyakorlata város és vidék összevetésében a Kádár-kori Magyarországon

Vitaindító: Török Zsuzsanna

Elnök: Pethő László

6. terem: A szocialista "agrár-modernizáció" tapasztalattörténetei

Ö. Kovács József: Téeszvilág két társadalomtörténeti esemény között - külföldi kitekintésben

Horváth Gergely Krisztián: Nem recipiált nyugati szerzők a magyarországi kollektivizálásról és a szocialista agrárnagyüzemről

Csikós Gábor: "Megbomlott egyensúly" Téeszneurózis Magyarországon és Romániában

Ritter György: Kiüresedés - Településpolitikai erők kölcsönhatásai a hetvenes-nyolcvanas években a somogyi Béndekpuszta példáján keresztül

Vitaindító: Ö. Kovács József

Elnök: Horváth Gergely Krisztián

7. terem: A Kádár-korszak utáni első szabad választások

Petrovszki-Oláh László: Mi lett volna ha? A potenciális választási rendszerek elemzése I.

Kéfer Ádám: Mi lett volna ha? A potenciális választási rendszerek elemzése II.

Vitaindító: Nagy Levente

Elnök: Löffler Tibor

8. terem: Populáris kultúra 1. Média és sport

Máté Zsolt: A melbourne-i olimpia megítélése a Kádár-korszakban

Kékesdi-Boldog Dalma: A kádári médiapolitika és a nyugati nyitás

Engelberth István: A labdarúgó Európa-bajnokságok földrajza - különös tekintettel Közép-Európára és Magyarországra (1960-2021)

Vitaindító: Mitrovits Miklós

Elnök: Mitrovits Miklós

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el