Termelési-regény és a Kádár-rendszer emlékezete

Szeptember 2., 16.15-18.15, 7. terem


Kerekasztal-beszélgetés, résztvevők: Fodor Péter, Bónus Tibor, Szirák Péter

Fodor Péter moderálásával Esterházy Péter Termelési-regény (kisssregény) című regényéről a mű kritikai kiadását előkészítő munkacsoport két tagja, Bónus Tibor (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) és Szirák Péter (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) tervez eszmét cserélni. Politika és irodalom, magán- és közélet témája az Esterházy-műben a történelmi korszakok archívumainak, műfaji kliséinek, "szótárainak", reprezentációs sémáinak olykor szinkretikus-hibridizáló, máskor szegmentáló-egyedítő színrevitelelével kapcsolódik össze. A regény második része (E. följegyzései) 1979-ben úgy idézte meg a Kádár-rendszer "mindennapjainak" emberi relációk performatív történéseiben kitapintható sajátszerűségeit (s magának Kádár Jánosnak az alakját), hogy a hozzájuk kapcsolható modális-reflexív viszonyok szempontjából is tágasságra törekedett. Mi az, ami ebből az immár bő négy évtizedes nyelvi-diszkurzív szöveghálózatból ma is időszerűnek mutatkozik? A regény kritikai kiadása hogyan segítheti azokat az olvasókat, akiknek csak a Kádár-rendszer intézményesült emlékezetéhez van hozzáférésük, személyes tapasztalatokat nem szerezhettek? Ezekre s a hozzájuk kapcsolódó további kérdésekre igyekszik választ találni a tervezett kerekasztal-beszélgetés.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el