Szeptember 3., 9.00-11.00

A szekciók előadásainak absztraktjai a szekciócímre kattintva érhetők el.

1. terem: Munka 2. Női munka és második gazdaság

Kelemen Katalin: Egy sikeres vállalkozás a nyolcvanas évekből (esettanulmány)

Agárdi Izabella: "Pedig mi semmit se kaptunk" A dolgozó anyák és az állam viszonya a vidéki nők emlékezetében

Kovácsné Magyari Hajnalka: "A Kádár-korban a nők többet adtak magukra!" - A szépségápolás futószalagosítása, avagy a tömegfogyasztássá vált szépségápolás

Vitaindító: Horváth Sándor

Elnök: Horváth Sándor

2. terem: Az antifasizmus öröksége

Bohus Kata: Zsidó áldozat és antifasiszta hős. Anne Frank naplója a magyar színházakban és amatőr társulatok előadásaiban a Kádár-korszakban

Kékesi Zoltán - Zombory Máté: Auschwitz-memoárok és az antifasiszta örökség: Betlen, Baum, Langbein

Bódi Lóránt: Antifasizmus és vészkorszak történetírói öröksége

Vitaindító: Zombory Máté

Elnök: Szécsényi András

3. terem: Irodalmi diskurzusok és megfigyelések

Benedek Anna: A siklósi meghívás fennáll? - egy 1979-es irodalmi tanácskozás rekonstrukciós kísérlete

Héjjas Flóra: Egy korabeli írói vélekedés a Kádár-kor szellemi megosztottságáról (Karinthy Ferenc naplója alapján)

Kisőrsi Zsófia: Pilinszky János állambiztonsági megfigyelése

Velkey György László: A kádárista irodalomkritika amint írja önmagát. Egy nem nyilvános körkérdés tanulságai

Vitaindító: Scheibner Tamás

Elnök: Scheibner Tamás

4. terem: "Küzdelem a lelkekért" Világnézeti konfliktusok a hatvanas és hetvenes években

Szuly Rita: Narratíva - recepció - percepció. A nemzetközi békepapi mozgalom ideológia recepciója

Wirthné Diera Bernadett: Kisközösségek a hetvenes években

Erdős Kristóf: Mindennapi hátrányok. Másodrendű állampolgárok a hatvanas-hetvenes években

Vitaindító: Tabajdi Gábor

Elnök: Fejérdy András

5. terem: Művelődéspolitika és hatalom a Kádár-korszakban (alulnézetből) 1.

***VÁLTOZÁS!***

Összevont szekció, új időpont: szeptember 3. (szombat) 11.15-13.15, 5. terem


6. terem: Rebellisek, ellenállók, érdekérvényesítők?

Pap Péter István: Reformerek, ritualisták, rebellisek - a '80-as évek "másként gondolkodó" értelmiségének lehetséges értelmezési keretei

Molnár Dávid: "Munkásmozgalmi múlt megadása a Megye Bizottság hatáskörébe vonatkozik" Munkásmozgalmi veteránok "nyugdíjküzdelmei" Heves Megyében

Antal Róbert István: Jordáky Lajos - ellenállás és együttműködés között

Vitaindító: Rainer M. János

Elnök: Rainer M. János

7. terem: Politika és társadalom 2.

Bárány Balázs: Se bűnlajstrom, se apológia. Egy készülő Marosán-életrajz megközelítési lehetőségei

Novák Attila: Kibucok és szövetkezetek. Avagy szövetkezeti gondolatok az 1960-as évek Magyarországán - izraeli visszhanggal

Szeibert-Erdős András Patrik: A nemzet beöltözik - Az 1980-as évek sorkatonai szolgálatának egy története és történelmi valósága

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Apor Péter

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el