Szeptember 2., 14.00-16.00

A szekciók előadásainak absztraktjai a szekciócímre kattintva érhetők el.

1. terem: Hatalom, biopolitika és informalitás a Kádár-korszakban 1.

Svégel Fanni: Autoritás és agency: a népesedési viták szereplői 1967 és 1973 között

Kappanyos Ilona: Családi életre nevelés - a védőnő oktató-felvilágosító tevékenysége 1973-1989 között

Lászlófi Viola: Az egészségügyi ellátás válsága és a hálapénz az 1970-es és 1980-as években Magyarországon

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Kovács Janka

2. terem: Horthy-kori antinómiák a Kádár-korszakban

Ablonczy Balázs: Privát diplomácia, népi geopolitika. Erdélyi plánumok és beszámolók a Kádár-korszakban

Papp István: Pont és ellenpont - Nagy Péter és Gombos Gyula Szabó Dezső-monográfiái

Bartha Ákos: A Bajcsy-Zsilinszky Társaság története

Vitaindító: Ablonczy Bálint

Elnök: Takács Tibor

3. terem: Munka, munkahely, második gazdaság: magyar modell?

Alabán Péter: Társadalmi kapcsolatok és gyári munkavállalás. A nemek és társas kapcsolatok szerepe az Ózdi Kohászati Üzemek árnyékában és a filmvásznon

Kisőrsi Zsófia: Az ingázók társadalmi helyzetének és fogyasztásának vizsgálata a munkahelyi szerepük tükrében

Nagy Péter: A falvakból bejáró gyári munkások mellékjövedelmei Budapest és Ózd környékén 1940-1970 között

Vitaindító: Valuch Tibor

Elnök: Horváth Sándor

4. terem: Elvek? A korai Kádár-rendszer politikai természete három külügyi projekt tükrében

Nagy András: Az ENSZ-beli "magyar ügy" és a magyar kormányzat

Baráth Magdolna: A Kádár-kormány és az 1956-os magyar menekültek

Kecskés D. Gusztáv: A Repatriálás/családegyesítés hivatalos magyar percepciója

Vitaindító: Gecsényi Lajos

Elnök: Scheibner Tamás

5. terem: Posztszocialista buhera és bricolage a késői Kádár-korszak művészeti életében

Pataki Gábor: Megbecsült tárgyak - buherált művek

Hornyik Sándor: Hazám, hazám... A Hejettes Szomlyazók posztpunk történeti festészete

Aknai Katalin: Az intézményesült buhera - avagy az Erzsébet Nagyszállótól a Konzervgyárig: a Paksi Képtár története Halász Károly képzőművész elképzelésében

Vitaindító: Perenyei Mónika

Elnök: Perenyei Mónika

6. terem: Diskurzusok, témák és médiumok a kádárizmus második nyilvánosságában 1.

Danyi Gábor: A szamizdat jelensége Magyarországon és a szovjet blokk országaiban

Mitrovits Miklós: "Közép-Európa" a közép-európai szamizdatban

Kiss Ágnes: Romániai magyar szamizdat a nyolcvanas években. Feltételek, megvalósítások, fogadtatás

Ring Orsolya: Az első és a második nyilvánosság - ellenzéki témák keretezése a Kádár-korszak hivatalos és szamizdat sajtójában (1981-1989)

Vitaindító: Mink András

Elnök: Ring Orsolya

7. terem: Modernizáció, kulturális értékrend - országos törekvések

Berényi Marianna: Múzeumalapítók és múzeumalapítások a Kádár-korban

Kiss Nóra: A lakossági földgázfogyasztás térhódítása Magyarországon

Nickel Vira Réka: Menza ízek - menza élmények a Kádár-korszakban

Vitaindító: Ispán Ágota Lídia

Elnök: Bata Tímea

8. terem: Divergens stratégiák: a vészkorszak emlékezetének intézményi gyakorlatai (a hivatalostól a magánemlékezetig)

Bódi Lóránt: Az emlékezet hiányjelei: zsinagógák és felekezeti ingatlanok sorsai

Szécsényi András: Túlélők és az állampárt között: A Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága

Huhák Heléna: "Adományozó ismeretlen": a holokauszt emlékezetének gyűjteményi lenyomata

Jablonczay Tímea: A holokauszt emlékezeti diszkurzusa(i) a magyar nyilvánosságban (1958/60-1967) - "Szolgaságból Szabadságba"

Vitaindító: Gyáni Gábor

Elnök: Gyáni Gábor

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el