Szeptember 2., 11.15-13.15

A szekciók előadásainak absztraktjai a szekciócímre kattintva érhetők el.

1. terem: Hivatás vagy szakma 2. Történetírás a Kádár-korszakban

Gyáni Gábor: Volt-e pluralizmus a történetírásban?

Baráth Katalin: "Senki se venné észre, ha az összes történészt a Dunába fojtanák" Történészszerepek és -szereplők a kádári médiában

Klaniczay Gábor: A nemzetközi együttműködés lehetőségei és határai a Kádár-korszak történész-szakmájában

Vitaindító: Szabari Veronika

Elnök: Horváth Sándor

2. terem: Magyarságpolitika a Kádár-korszakban

Bárdi Nándor: A magyar-magyar kapcsolatok és a határon túli magyarok támogatásának keretei a Kádár-korszakban

Fodor János: A bukaresti magyar elit a magyarországi kémelhárítás látókörében 1971-1983

Filep Tamás Gusztáv: Híd a kettős kötődéstől Ion Lăncrănjanig

Ablonczy Bálint: "Ők is magyarok" - a Tömegkommunikációs Kutatóintézet felmérései a határon túli közösségekről a Kádár-rendszer idején

Vitaindító: Stefano Bottoni

Elnök: Novák Zoltán Csaba

3. terem: Női munka és érdekérvényesítés (vagy annak kudarca) a Kádár-korszakban

Varga Zsuzsanna: "Asszonyok férfisorban" - új családi alkalmazkodási stratégiák falun a Kádár-korszakban

Grexa Izabella: A panaszos levél, mint női önkifejezés és önérdekérvényesítés a Kádár-korszakban

Bartha Eszter: A gender-rezsim megkérdőjelezése? Munkásnők a munkásállamban

Vitaindító: Papp István

Elnök: Papp István

4. terem: Külpolitikai nyitás Magyarországon az 1980-as évek második felében

Csoma Mózes: Külpolitikai nyitás a rendszerváltozás előestéjén: Magyarország és Dél-Korea

Tarrósy István: A rendszerváltás előtti magyar külpolitikai mozgástér bővítése, külpolitikai rendszerváltás afrikai terepen: kapcsolatok a Dél-afrikai Köztársasággal

Novák Attila: A magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok felvétele az 1980-as években

Isaac Bershady: Kínai kereskedők Magyarországon 1985-1995

Vitaindító: Mátyus Sándor

Elnök: Vámos Péter

5. terem: Zeneszerzés, populáris zene, zenetudomány - nyugat és kelet vonzásában

Dalos Anna: Különféle improvizációk: kötöttség és kötetlenség a Kádár-kori zeneszerzésben

Ignácz Ádám: Szovjet dalok magyarországi feldolgozásai a Kádár-korszakban

Péteri Lóránt: Zenetörténet-írás és tudománypolitika, hazai és nemzetközi kontextus: Szabolcsi Bence az 1960-as évek végén

Vitaindító: K. Horváth Zsolt

Elnök: K. Horváth Zsolt

6. terem: A Balaton kulturális reprezentációi

Hermann Veronika: A Balaton retorikai alakzatai a Kádár rendszer nemzedéki filmjeiben

Trádler Henrietta: Homok és bisztró a vasfüggöny mögött: a szelíd hidegháború a Balatonnál

Jőrös Bence Tamás: Múzeumi hálózat a Kádár kori Balatonnál

Vitaindító: Agárdi Izabella

Elnök: Agárdi Izabella

7. terem: A szabadidő eltöltésének új formái: nyaralók és üdülés

Törő Balázs: Mi rejtőzik a formákon túl? A Kádár-korszak balatoni nyaralókultúrájának vizsgálata a kapcsolatok tükrében

Németh Szandra: Svarcba... Így épült az ország

Mód László: Hullámtéri üdülőtelepek Szegeden a Kádár-korszakban

Vitaindító: Bata Tímea

Elnök: Vámos Gabriella

8. terem: Politika és társadalom 1.

Pap Milán: A kádári politikai vezetés: egy intézményi megközelítés

Ale Éva: Szociográfia a Kádár-korszakban

Seres Attila: Dezertálás és disszidálás a budapesti szovjet nagykövetség autóbuszával. Egy Kádár-kori "betyár" története (1980-1981)

Lázár Szabolcs: A megváltozott geopolitikai környezet Európában, avagy a Kádár-rendszer bukásának egyik alapfeltétele

Vitaindító: Löffler Tibor

Elnök: Molnár Judit

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el