Szeptember 1., 15.15-17.15

A szekciók előadásainak absztraktjai a szekciócímre kattintva érhetők el.

1. terem: Elit-problémák a Kádár-korszakban és a rendszerváltás időszakában

Ungváry Krisztián: Anti-elit a temetőben. Kivégzettek Magyarországon 1945-1987

Lénárt András: Zsidók az elitben és néprajzi értelemben

Tabajdi Gábor: Az alternatív elitek "karbantartása" a Kádár-korszakban

Eörsi László: Elit - lentről nézve. Ötvenhatos felkelők és elitek - 1956-ban és 1989 után

Vitaindító: Rainer M. János

Elnök: Rainer M. János

2. terem: A Kádár-korszak a globalizációban 2.

Bódy Zsombor: A technokrácia rejtett globalizációja a kétpólusú világban. A magyar technokraták mozgástere az 1960-as, 1970-es években

Bencsik Péter: A globalizáció hatása a határrezsim liberalizálódására a Kádár-korszak második felében

Max Trecker: The Role of Private Entrepreneurship in State Socialism: The GDR in Comparison with Poland and Hungary

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Tomka Béla

3. terem: Munka 1. Munkahely, munkaszervezet, munkakultúra

Bedők Péter: Munkaformák és második gazdaság a délnyugat-zalai horvát falvakban a Kádár-korszak idején

Pethő László: Az ipar- és energiapolitika meghatározó szereplői az ötvenes évektől a nyolcvanas évek elejéig

Kurucz Réka: "Békesség tanyája" - A kisüzemi szőlők társadalmi és gazdasági szerepe a Kádár-korszak éveiben a Villányi borvidék nyugati felén

Vitaindító: Horváth Sándor

Elnök: Horváth Sándor

4. terem: Imázsépítés- és rombolás. Kádárizmus a Vasfüggönyön túlról 2.

Andreides Gábor: "A dolgokat előre vinni rang nélkül, külső háttér nélkül nem lehet..." - Száll József egykori római nagykövet a Kádár-rendszerről

M. Szebeni Géza: Szemelvények a magyar-francia viszony történetéből

Tulok Péter: Enyhülés Magyarországon - magyar mítosz, svéd valóság

Vitaindító: Kecskés D. Gusztáv

Elnök: Kecskés D. Gusztáv

5. terem: Szociokulturális metszetek a Kádár-korból

Révész Béla: A Kádár-korszak kultúrpolitikájának egy ismeretlen háttérintézménye. A Koordinációs Bizottság cenzurális szerepe

Szabó Palócz Orsolya: Ellenségképek a kádári retorikában

Grund Félix: A szegedi skinhead szubkultúra kezdeti időszaka

Vitaindító: Krahulcsán Zsolt

Elnök: Petrovszki-Oláh László

6. terem: Emlékek - emlékezet - emlékezetpolitika. A Horthy-korszak, illetve az 1944-es deportálás fejezetei tankönyvekben, sajtóban, visszaemlékezésekben a Kádár-korszakban

Tóth Tibor: A Horthy-korszak megítélése a Kádár-korszak gimnáziumi történelem tankönyveiben

Békefi Ákos: A Horthy-korszak emlékezete a kádárizmusban

Molnár Judit: Út Strasshofba. A kiválasztottak emlékei a strasshofi deportálás előzményeiről és az útvonalról

Frojimovics Kinga: A strasshofi deportálás szépirodalmi emlékezete a Kádár-korszakban

Vitaindító: Karsai László

Elnök: Karsai László

7. terem: Életszínvonal, tárgyi kultúra és ünnepek

Harlov-Csortán Melinda: Mit mond a Kádár-kocka a Kádár-korszakról?

Kuti Klára: A MNM jelenkori vegyes gyűjteményi tárgyai mint a kádárizmus forrásai

Apor Attila: Fridzsiderszocializmus

Fazekas Zsuzsanna: A szocialista ünnepek változása 1956 után

Vitaindító: Valuch Tibor

Elnök: Valuch Tibor

8. terem: Populáris kultúra 2. Tévé és film

Mravik Patrik Tamás: Elbeszélt kádárizmusok. Filmkészítés és ideológia viszonyának átalakulása a korai Kádár-korszakban

Bánszki Kristóf: A Linda és a nyolcvanas évek magyar társadalmi képzelete

Lakatos Gabriella: A Kádár-korszak szórakoztató műfajfilmhez való viszonyának bemutatása a Hyppolit és a többiek című tévéműsor példáján keresztül

Vitaindító: K. Horváth Zsolt

Elnök: K. Horváth Zsolt

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el