Program

                       A program PDF-formátumban letölthető alább:

A konferencia kísérőprogramjaként a résztvevők tárlatvezetésen vehetnek részt a Miskolci Egyetem rádiótörténeti kiállításán. Ennek időpontjait a program végén találják meg.


1. nap, szeptember 1. (csütörtök)

10.00-13.00 érkezés, regisztráció, ebéd

13.00-15.00 1. idősáv

1. terem: A gazdaságszervező elit a Kádár-korszakban

Szegő Iván Miklós: A gazdasági szubelit dilemmái a hetvenes-nyolcvanas évek szovjet típusú és jugoszláv rendszereiben: reform, "útkarbantartás" vagy ellenelitté válás?

Somlai Katalin: Egyet hátra kettőt előre. Bognár József karrierépítése és közvetítő szerepei a Kádár-korban

Keller Márkus: Habitus és hozomány. Építésügyi miniszterek 1945 után

Péteri György: Az akvizitív funkcionárius. Fogyasztás és az apparátus osztály 1956 után

Vitaindító: Rainer M. János

Elnök Rainer M. János

2. terem: A Kádár-korszak a globalizációban 1.

Tomka Béla: A globalizáció Kelet-Közép-Európában a második világháború után: narratívák és ellennarratívák

Kalmár Melinda: Globalizációs turbulencia - globalizációs körök

Apor Péter: Közös történelem, közös fegyverek. Antiimperialista kereskedelem, legitim erőszak és Kelet-közép Európa katonai kapcsolatai a harmadik világgal a hidegháborúban

Vitaindító: Krizmanics Réka

Elnök: Bódy Zsombor

3. terem: A mezőgazdasági munka átalakuló színterei a kollektivizálás után

Lengyel Eszter: "Szokják meg a tagok, hogy első a miénk, utána az enyém." - Közös munka a tsz-ekben két falu példáján

Hajdu Edit: "Míg tele van a kamra nem kell a közös" - A háztáji földek rendezésének kérdése a Lónyai Béke Tsz-ben

Kimmel Máté: A parasztság és a politika "kompromisszuma" - szakszövetkezetek a Dél-Alföldön

Vitaindító: Horváth Sándor

Elnök: Varga Zsuzsanna

4. terem: Imázsépítés- és rombolás. Kádárizmus a Vasfüggönyön túlról 1.

Krajcsír Lukács: Futballtól a radarig: a Kádár-kori Magyarország megítélése a "kiemelt relációjú térségben"

M. Madarász Anita: Egy lépés előre, egy lépés hátra. A Kádár-rendszer a brit-magyar kultúrdiplomácia fókuszában

Soós Viktor Attila: A kádári egyházpolitika szerepe a nemzetközi kapcsolatépítésben

Szilágyi Ágnes Judit: Portugál pillantások a Vasfüggöny mögé 1974 előtt és után

Vitaindító: Hegedüs Gyula

Elnök: Hegedüs Gyula

5. terem: Kádár-kori város a médiában

Bognár László: Későszocialista hétköznapi történetek - Kieślowski Tízparancsolatának lakótelepe

Dobák Judit: A Kádár-kori városi köztér jelenléte a 2020-as évek szociális médiájában

Faragó László: Mellé tett telefon. A kádári nyilvánosság vidék-városi szerkesztősége

R. Nagy József: Rádiózni szokol? A rádióhallgatás társadalmi gyakorlata város és vidék összevetésében a Kádár-kori Magyarországon

Vitaindító: Török Zsuzsanna

Elnök: Pethő László

6. terem: A szocialista "agrár-modernizáció" tapasztalattörténetei

Ö. Kovács József: Téeszvilág két társadalomtörténeti esemény között - külföldi kitekintésben

Horváth Gergely Krisztián: Nem recipiált nyugati szerzők a magyarországi kollektivizálásról és a szocialista agrárnagyüzemről

Csikós Gábor: "Megbomlott egyensúly" Téeszneurózis Magyarországon és Romániában

Ritter György: Kiüresedés - Településpolitikai erők kölcsönhatásai a hetvenes-nyolcvanas években a somogyi Béndekpuszta példáján keresztül

Vitaindító: Ö. Kovács József

Elnök: Horváth Gergely Krisztián

7. terem: A Kádár-korszak utáni első szabad választások

Petrovszki-Oláh László: Mi lett volna ha? A potenciális választási rendszerek elemzése I.

Kéfer Ádám: Mi lett volna ha? A potenciális választási rendszerek elemzése II.

Vitaindító: Nagy Levente

Elnök: Löffler Tibor

8. terem: Populáris kultúra 1. Média és sport

Máté Zsolt: A melbourne-i olimpia megítélése a Kádár-korszakban

Kékesdi-Boldog Dalma: A kádári médiapolitika és a nyugati nyitás

Engelberth István: A labdarúgó Európa-bajnokságok földrajza - különös tekintettel Közép-Európára és Magyarországra (1960-2021)

Vitaindító: Mitrovits Miklós

Elnök: Mitrovits Miklós

15.00-15.15 kávészünet

15.15-17.15 2. idősáv

1. terem: Elit-problémák a Kádár-korszakban és a rendszerváltás időszakában

Ungváry Krisztián: Anti-elit a temetőben. Kivégzettek Magyarországon 1945-1987

Lénárt András: Zsidók az elitben és néprajzi értelemben

Tabajdi Gábor: Az alternatív elitek "karbantartása" a Kádár-korszakban

Eörsi László: Elit - lentről nézve. Ötvenhatos felkelők és elitek - 1956-ban és 1989 után

Vitaindító: Rainer M. János

Elnök: Rainer M. János

2. terem: A Kádár-korszak a globalizációban 2.

Bódy Zsombor: A technokrácia rejtett globalizációja a kétpólusú világban. A magyar technokraták mozgástere az 1960-as, 1970-es években

Bencsik Péter: A globalizáció hatása a határrezsim liberalizálódására a Kádár-korszak második felében

Max Trecker: The Role of Private Entrepreneurship in State Socialism: The GDR in Comparison with Poland and Hungary

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Tomka Béla

3. terem: Munka 1. Munkahely, munkaszervezet, munkakultúra

Bedők Péter: Munkaformák és második gazdaság a délnyugat-zalai horvát falvakban a Kádár-korszak idején

Pethő László: Az ipar- és energiapolitika meghatározó szereplői az ötvenes évektől a nyolcvanas évek elejéig

Kurucz Réka: "Békesség tanyája" - A kisüzemi szőlők társadalmi és gazdasági szerepe a Kádár-korszak éveiben a Villányi borvidék nyugati felén

Vitaindító: Horváth Sándor

Elnök: Horváth Sándor

4. terem: Imázsépítés- és rombolás. Kádárizmus a Vasfüggönyön túlról 2.

Andreides Gábor: "A dolgokat előre vinni rang nélkül, külső háttér nélkül nem lehet..." - Száll József egykori római nagykövet a Kádár-rendszerről

M. Szebeni Géza: Szemelvények a magyar-francia viszony történetéből

Tulok Péter: Enyhülés Magyarországon - magyar mítosz, svéd valóság

Vitaindító: Kecskés D. Gusztáv

Elnök: Kecskés D. Gusztáv

5. terem: Szociokulturális metszetek a Kádár-korból

Révész Béla: A Kádár-korszak kultúrpolitikájának egy ismeretlen háttérintézménye. A Koordinációs Bizottság cenzurális szerepe

Szabó Palócz Orsolya: Ellenségképek a kádári retorikában

Grund Félix: A szegedi skinhead szubkultúra kezdeti időszaka

Vitaindító: Krahulcsán Zsolt

Elnök: Petrovszki-Oláh László

6. terem: Emlékek - emlékezet - emlékezetpolitika. A Horthy-korszak, illetve az 1944-es deportálás fejezetei tankönyvekben, sajtóban, visszaemlékezésekben a Kádár-korszakban

Tóth Tibor: A Horthy-korszak megítélése a Kádár-korszak gimnáziumi történelem tankönyveiben

Békefi Ákos: A Horthy-korszak emlékezete a kádárizmusban

Molnár Judit: Út Strasshofba. A kiválasztottak emlékei a strasshofi deportálás előzményeiről és az útvonalról

Frojimovics Kinga: A strasshofi deportálás szépirodalmi emlékezete a Kádár-korszakban

Vitaindító: Karsai László

Elnök: Karsai László

7. terem: Életszínvonal, tárgyi kultúra és ünnepek

Harlov-Csortán Melinda: Mit mond a Kádár-kocka a Kádár-korszakról?

Kuti Klára: A MNM jelenkori vegyes gyűjteményi tárgyai mint a kádárizmus forrásai

Apor Attila: Fridzsiderszocializmus

Fazekas Zsuzsanna: A szocialista ünnepek változása 1956 után

Vitaindító: Valuch Tibor

Elnök: Valuch Tibor

8. terem: Populáris kultúra 2. Tévé és film

Mravik Patrik Tamás: Elbeszélt kádárizmusok. Filmkészítés és ideológia viszonyának átalakulása a korai Kádár-korszakban

Bánszki Kristóf: A Linda és a nyolcvanas évek magyar társadalmi képzelete

Lakatos Gabriella: A Kádár-korszak szórakoztató műfajfilmhez való viszonyának bemutatása a Hyppolit és a többiek című tévéműsor példáján keresztül

Vitaindító: K. Horváth Zsolt

Elnök: K. Horváth Zsolt

17.30-18.00 plenáris előadás

Kovács Éva (Társadalomtudományi Kutatóközpont; Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien): A Kádár-korszak mint társadalmi kísérlet - a történetírás és a szociológia lehetséges metszéspontjai

Levezető elnök: Horváth Sándor (BTK Történettudományi Intézet)2. nap szeptember 2. (péntek)


9.00- 11.00 3. idősáv

1. terem: Hivatás vagy szakma 1. A szocializmus tervezése: építészek, dizájnerek, mérnökök, szerepek

Keller Márkus: Építész szerepek a szocializmusban

Nagy Eszter: Az ipari formatervezés professzionalizációja

Horváth Sándor: A munkástanácstag, a mérnök és a néptáncos esete a behódolással

Vitaindító: Szabari Veronika

Elnök: Szabari Veronika

2. terem: Kommunista múltjaink: helyettesítő képmások a Kádár-korszakban

Müller Rolf: Elég-tétel. Rajk László emlékezete a Kádár-rendszerben

Varga Krisztián: Az illegalitás nagyjai. Rózsa Ferenc, Schönherz Zoltán és Ságvári Endre a Kádár-kori emlékezetpolitika tükrében

Takács Tibor: A hóhér mosolya: Szamuely Tibor a Kádár-korszakban

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Apor Péter

3. terem: A Kádár-rendszer nemzetközi kapcsolatai a kultúra és a tudomány területén

Csunderlik Péter: "Fiúk, valaki csináljon helyet, hogy a főhadnagy elvtárs leülhessen!" - Hanák Péter és a Kádár-rendszer állambiztonsági szolgálata

Somlai Katalin: Amerikából jöttek: a magyar Ford-ösztöndíjasok karrieríve a Kádár-korban

Scheibner Tamás: Az 1956-os magyar menekültek és a hidegháborús kulturális csere

László Szabolcs: Világra nyíló ablak? A Kulturális Kapcsolatok Intézete az 1960-70-es években

Vitaindító: Rainer M. János

Elnök: Rainer M. János

4. terem: Magyarország és a szovjet blokk: külpolitikai víziók, orientációk és stratégiák

Békés Csaba: Magyar külpolitika stratégia a Kádár-rendszer idején

Kalmár Melinda: A magyar külpolitika viszonya az európai integrációkhoz

Vajda Barnabás: A kelet-nyugati párbeszéd keretei az ",enyhülés fogságában" töltött időszakban, 1975-1985 között

Vitaindító: Stefano Bottoni

Elnök: Stefano Bottoni

5. terem: Ellenségképek a Kádár-korban

Petrás Éva: "A szekták működése ellenőrizhetetlen, a sötétben gomba módra nőnek" A Jehova Tanúi közösség elleni rendszerszintű fellépés a Kádár-korban

Vidó Gábor: Amatőr színházi mozgalom a Kádár-korban: "ellenség" vagy ellenségkép? Kutatási kérdések és forrásadottságok

Slachta Krisztina: "Ellenséges diverziós politika" - a magyarországi németek mint ellenségkép

Vitaindító: Tabajdi Gábor

Elnök: Tabajdi Gábor

6. terem: Balaton emlékezethely

Mátay Mónika: A Magyar Tenger Pálóczi Horváttól Ötvös Csöpiig

Nagy Róbert: Egy ügynök élete és lázadása a Balatonnál

Béresi Ákos: Műveleti terület a Balaton. A keletnémet állambiztonság tevékenysége a balatoni nyaralóhelyeken

Vitaindító:Pók Attila

Elnök: Pók Attila

7. terem: Lehetőségek és források: intézményi néprajzi kutatások a Kádár-korszakról

Batári Zsuzsanna: A létező szocializmus - egy kutatási projekt tapasztalatai

Vámos Gabriella: Élet és életmód a budapesti munkásszállókon a 20. század második felében

Sári Zsolt: Kádárkocka. Vidéki életterek a szocializmusban

Vitaindító: Berényi Marianna

Elnök: Bata Tímea

8. terem: Populáris kultúra 3. Zene és ideológia

Dávid Rebeka: Tömegének a Kádár-korszakban

Bodnár Barbara: Könnyűzene a '70-es években - A diósgyőri rockfesztivál

Bíró István: A társadalmi traumák megjelenése a Kádár korszak popkultúrjában. Az agitprop garabonciásai

Vitaindító: Ignácz Ádám

Elnök: Ignácz Ádám

11.00-11.15 kávészünet

11.15-13.15 4. idősáv

1. terem: Hivatás vagy szakma 2. Történetírás a Kádár-korszakban

Gyáni Gábor: Volt-e pluralizmus a történetírásban?

Baráth Katalin: "Senki se venné észre, ha az összes történészt a Dunába fojtanák" Történészszerepek és -szereplők a kádári médiában

Klaniczay Gábor: A nemzetközi együttműködés lehetőségei és határai a Kádár-korszak történész-szakmájában

Vitaindító: Szabari Veronika

Elnök: Horváth Sándor

2. terem: Magyarságpolitika a Kádár-korszakban

Bárdi Nándor: A magyar-magyar kapcsolatok és a határon túli magyarok támogatásának keretei a Kádár-korszakban

Fodor János: A bukaresti magyar elit a magyarországi kémelhárítás látókörében 1971-1983

Filep Tamás Gusztáv: Híd a kettős kötődéstől Ion Lăncrănjanig

Ablonczy Bálint: "Ők is magyarok" - a Tömegkommunikációs Kutatóintézet felmérései a határon túli közösségekről a Kádár-rendszer idején

Vitaindító: Stefano Bottoni

Elnök: Novák Zoltán Csaba

3. terem: Női munka és érdekérvényesítés (vagy annak kudarca) a Kádár-korszakban

Varga Zsuzsanna: "Asszonyok férfisorban" - új családi alkalmazkodási stratégiák falun a Kádár-korszakban

Grexa Izabella: A panaszos levél, mint női önkifejezés és önérdekérvényesítés a Kádár-korszakban

Bartha Eszter: A gender-rezsim megkérdőjelezése? Munkásnők a munkásállamban

Vitaindító: Papp István

Elnök: Papp István

4. terem: Külpolitikai nyitás Magyarországon az 1980-as évek második felében

Csoma Mózes: Külpolitikai nyitás a rendszerváltozás előestéjén: Magyarország és Dél-Korea

Tarrósy István: A rendszerváltás előtti magyar külpolitikai mozgástér bővítése, külpolitikai rendszerváltás afrikai terepen: kapcsolatok a Dél-afrikai Köztársasággal

Novák Attila: A magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok felvétele az 1980-as években

Isaac Bershady: Kínai kereskedők Magyarországon 1985-1995

Vitaindító: Mátyus Sándor

Elnök: Vámos Péter

5. terem: Zeneszerzés, populáris zene, zenetudomány - nyugat és kelet vonzásában

Dalos Anna: Különféle improvizációk: kötöttség és kötetlenség a Kádár-kori zeneszerzésben

Ignácz Ádám: Szovjet dalok magyarországi feldolgozásai a Kádár-korszakban

Péteri Lóránt: Zenetörténet-írás és tudománypolitika, hazai és nemzetközi kontextus: Szabolcsi Bence az 1960-as évek végén

Vitaindító: K. Horváth Zsolt

Elnök: K. Horváth Zsolt

6. terem: A Balaton kulturális reprezentációi

Hermann Veronika: A Balaton retorikai alakzatai a Kádár rendszer nemzedéki filmjeiben

Trádler Henrietta: Homok és bisztró a vasfüggöny mögött: a szelíd hidegháború a Balatonnál

Jőrös Bence Tamás: Múzeumi hálózat a Kádár kori Balatonnál

Vitaindító: Agárdi izabella

Elnök: Agárdi Izabella

7. terem: A szabadidő eltöltésének új formái: nyaralók és üdülés

Törő Balázs: Mi rejtőzik a formákon túl? A Kádár-korszak balatoni nyaralókultúrájának vizsgálata a kapcsolatok tükrében

Németh Szandra: Svarcba... Így épült az ország

Mód László: Hullámtéri üdülőtelepek Szegeden a Kádár-korszakban

Vitaindító: Bata Tímea

Elnök: Vámos Gabriella

8. terem: Politika és társadalom 1.

Pap Milán: A kádári politikai vezetés: egy intézményi megközelítés

Ale Éva: Szociográfia a Kádár-korszakban

Seres Attila: Dezertálás és disszidálás a budapesti szovjet nagykövetség autóbuszával. Egy Kádár-kori "betyár" története (1980-1981)

Lázár Szabolcs: A megváltozott geopolitikai környezet Európában, avagy a Kádár-rendszer bukásának egyik alapfeltétele

Vitaindító: Löffler Tibor

Elnök: Molnár Judit

13.15-14.00 ebédszünet

14.00- 16.00 5. idősáv

1. terem: Hatalom, biopolitika és informalitás a Kádár-korszakban 1.

Svégel Fanni: Autoritás és agency: a népesedési viták szereplői 1967 és 1973 között

Kappanyos Ilona: Családi életre nevelés - a védőnő oktató-felvilágosító tevékenysége 1973-1989 között

Lászlófi Viola: Az egészségügyi ellátás válsága és a hálapénz az 1970-es és 1980-as években Magyarországon

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Kovács Janka

2. terem: Horthy-kori antinómiák a Kádár-korszakban

Ablonczy Balázs: Privát diplomácia, népi geopolitika. Erdélyi plánumok és beszámolók a Kádár-korszakban

Papp István: Pont és ellenpont - Nagy Péter és Gombos Gyula Szabó Dezső-monográfiái

Bartha Ákos: A Bajcsy-Zsilinszky Társaság története

Vitaindító: Ablonczy Bálint

Elnök: Takács Tibor

3. terem: Munka, munkahely, második gazdaság: magyar modell?

Alabán Péter: Társadalmi kapcsolatok és gyári munkavállalás. A nemek és társas kapcsolatok szerepe az Ózdi Kohászati Üzemek árnyékában és a filmvásznon

Kisőrsi Zsófia: Az ingázók társadalmi helyzetének és fogyasztásának vizsgálata a munkahelyi szerepük tükrében

Nagy Péter: A falvakból bejáró gyári munkások mellékjövedelmei Budapest és Ózd környékén 1940-1970 között

Vitaindító: Valuch Tibor

Elnök: Horváth Sándor

4. terem: Elvek? A korai Kádár-rendszer politikai természete három külügyi projekt tükrében

Nagy András: Az ENSZ-beli "magyar ügy" és a magyar kormányzat

Baráth Magdolna: A Kádár-kormány és az 1956-os magyar menekültek

Kecskés D. Gusztáv: A Repatriálás/családegyesítés hivatalos magyar percepciója

Vitaindító: Gecsényi Lajos

Elnök: Scheibner Tamás

5. terem: Posztszocialista buhera és bricolage a késői Kádár-korszak művészeti életében

Pataki Gábor: Megbecsült tárgyak - buherált művek

Hornyik Sándor: Hazám, hazám... A Hejettes Szomlyazók posztpunk történeti festészete

Aknai Katalin: Az intézményesült buhera - avagy az Erzsébet Nagyszállótól a Konzervgyárig: a Paksi Képtár története Halász Károly képzőművész elképzelésében

Vitaindító:Perenyei Mónika

Elnök: Perenyei Mónika

6. terem: Diskurzusok, témák és médiumok a kádárizmus második nyilvánosságában 1.

Danyi Gábor: A szamizdat jelensége Magyarországon és a szovjet blokk országaiban

Mitrovits Miklós: "Közép-Európa" a közép-európai szamizdatban

Kiss Ágnes: Romániai magyar szamizdat a nyolcvanas években. Feltételek, megvalósítások, fogadtatás

Ring Orsolya: Az első és a második nyilvánosság - ellenzéki témák keretezése a Kádár-korszak hivatalos és szamizdat sajtójában (1981-1989)

Vitaindító: Mink András

Elnök: Ring Orsolya

7. terem: Modernizáció, kulturális értékrend - országos törekvések

Berényi Marianna: Múzeumalapítók és múzeumalapítások a Kádár-korban

Kiss Nóra: A lakossági földgázfogyasztás térhódítása Magyarországon

Nickel Vira Réka: Menza ízek - menza élmények a Kádár-korszakban

Vitaindító: Ispán Ágota Lídia

Elnök: Bata Tímea

8. terem: Divergens stratégiák: a vészkorszak emlékezetének intézményi gyakorlatai (a hivatalostól a magánemlékezetig)

Bódi Lóránt: Az emlékezet hiányjelei: zsinagógák és felekezeti ingatlanok sorsai

Szécsényi András: Túlélők és az állampárt között: A Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága

Huhák Heléna: "Adományozó ismeretlen": a holokauszt emlékezetének gyűjteményi lenyomata

Jablonczay Tímea: A holokauszt emlékezeti diszkurzusa(i) a magyar nyilvánosságban (1958/60-1967) - "Szolgaságból Szabadságba"

Vitaindító: Gyáni Gábor

Elnök: Gyáni Gábor

16.00- 16.15 kávészünet

16.15-18.15 6. idősáv

1. terem: Hatalom, biopolitika és informalitás a Kádár-korszakban 2.

Kovai Melinda: Pszichoterápia a késő Kádár-korban

Perenyei Mónika: Imaginary Dwellings: kreativitáskutatás a hetvenes években Kelettől Nyugatig

K. Horváth Zsolt: Az utalás pszichopatológiája a Kádár-korszakban. A peremhelyzet státusza és a bujdosás alakzata Mérei Ferenc gondolkodásában

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Horváth Sándor

2. terem: Káderek. Módszertani szempontok a kvalitatív szociológiai források történeti feldolgozásához

Horváth Anna: Egy munkáskultúra- és életmódvizsgálat Magyarországon az 1980-as években. Dávid János "Salgótarjáni munkáskutatások" gyűjteményének bemutatása

Gergely Júlia: Szakérettségizők, megváltozott életek, visszaemlékezések. Örkény Antal "Káderek" kutatási gyűjteményének bemutatása

Kerekasztal-beszélgetés, résztvevők: Dávid János, Örkény Antal, Kovács Éva, Szabari Vera és Vajda Róza

Vitaindító: Vajda Róza

Elnök: Kovács Éva

3. terem: Nőírók, írónők és társadalmi szerepek

Kusper Judit: A Kádár-kor női szereplehetőségei Szabó Magda ifjúsági regényeiben

Kiss Noémi: Írószerepek a Kádár-korban. Szabó Magda és Galgóczi Erzsébet

Tinkó Máté: Galgóczi Erzsébet és a NÉKOSZ-mozgalom

V. Gilbert Edit: Női pályákon (Szabó Magda, Polcz Alaine, Galgóczi Erzsébet, Szepes Mária, Szobotka Tibor)

Orbán Jolán: Az ellenállás hangjai - irodalmi folyóiratok a Kádár-korszakban

Vitaindító: Benedek Anna

Elnök: Benedek Anna

4. terem: 1956 hatása a kádári hatalomgyakorlás módozataira

Krahulcsán Zsolt: A pártállami rend őre Biszku Béla szerepei (1956-1978)

Szekér Nóra: A kádári konszolidációhoz igazított állambiztonsági munka módszertani változásai

Soós Viktor Attila: 1956 tapasztalata az egyházak életében a Kádár-korszakban

Földváryné Kiss Réka: '56 tapasztalata a kádári politikában

Vitaindító: [nincs]

Elnök: Horváth Gergely Krisztián

5. terem: Képzelt kádárizmus, avagy mit kezdjünk a posztszocialista popkultúra által kitermelt reprezentációkkal?

Varga Balázs: Paranoia és paralízis. A posztszocialista kelet-európai bűnügyi filmek és a szocializmus emlékezete

Hermann Veronika: Transznacionalizmus és generációs emlékezetpolitikai ajánlat. A besúgó című sorozatban

Virginás Andrea: A Kádár-korszak a huszonegyedik században: a középosztályi midcult esztétika mint kulturális emlékezeti képződmény

Baráth Katalin: Életre keltő halottak: a kádárizmusközpontú kortárs krimiregények emlékezetpolitikája

Vitaindító: Bódy Zsombor

Elnök: Kalmár Melinda

6. terem: Diskurzusok, témák és médiumok a kádárizmus második nyilvánosságában 2.

Havasréti József: A popzene hermetikus értelmezése Molnár Gergely "Nektár sztrichninből - rock utópiák a hetvenes években" című kéziratában

Imre Zoltán: A Kádár-korszak (színházi) retorikája - "amatőr színjátszás"

Szemes Botond: Rongyosra hallgatott kazetták. A magyar Új Hullám mediális közege és cselekvőhálózata

Vitaindító: Mink András

Elnök: Ring Orsolya

7. terem: Termelési-regény és a Kádár-rendszer emlékezete

Kerekasztal-beszélgetés, résztvevők: Fodor Péter, Bónus Tibor, Szirák Péter

8. terem: Magyar szakértők és értelmiségiek a globalizálódó világban: transznacionális szakmai hálózatok, tudástranszferek és tudásexport a Kádár-korszakban

Takács Róbert: Két értelmiségi csoport a nemzetközi térben - filmszakemberek és újságírók hálózatai a Kádár-korban

Szívós Erika: Városok és tudástranszferek: magyar várostervezők, építészek nemzetközi kapcsolatrendszere és szakmai mobilitása a Kádár-korban

Antal Attila: A Kádár-rendszer és a neoliberalizmus. A magyar reformközgazdaságtan és a nemzetközi hálózatok

Ginelli Zoltán: A "ghánai meló": A félperifériás Magyarország nyitása a posztgyarmati világ felé az 1960-as években

Vitaindító: Bencsik Péter

Elnök: Varga Zsuzsanna

18.30- fogadás, vacsora


3. nap, szeptember 3. (szombat)


9.00-11.00 7. idősáv

1. terem: Munka 2. Női munka és második gazdaság

Kelemen Katalin: Egy sikeres vállalkozás a nyolcvanas évekből (esettanulmány)

Agárdi Izabella: "Pedig mi semmit se kaptunk" A dolgozó anyák és az állam viszonya a vidéki nők emlékezetében

Kovácsné Magyari Hajnalka: "A Kádár-korban a nők többet adtak magukra!" - A szépségápolás futószalagosítása, avagy a tömegfogyasztássá vált szépségápolás

Vitaindító: Horváth Sándor

Elnök: Horváth Sándor

2. terem: Az antifasizmus öröksége

Bohus Kata: Zsidó áldozat és antifasiszta hős. Anne Frank naplója a magyar színházakban és amatőr társulatok előadásaiban a Kádár-korszakban

Kékesi Zoltán - Zombory Máté: Auschwitz-memoárok és az antifasiszta örökség: Betlen, Baum, Langbein

Bódi Lóránt: Antifasizmus és vészkorszak történetírói öröksége

Vitaindító: Zombory Máté

Elnök: Szécsényi András

3. terem: Irodalmi diskurzusok és megfigyelések

Benedek Anna: A siklósi meghívás fennáll? - egy 1979-es irodalmi tanácskozás rekonstrukciós kísérlete

Héjjas Flóra: Egy korabeli írói vélekedés a Kádár-kor szellemi megosztottságáról (Karinthy Ferenc naplója alapján)

Kisőrsi Zsófia: Pilinszky János állambiztonsági megfigyelése

Velkey György László: A kádárista irodalomkritika amint írja önmagát. Egy nem nyilvános körkérdés tanulságai

Vitaindító: Scheibner Tamás

Elnök: Scheibner Tamás

4. terem: "Küzdelem a lelkekért" Világnézeti konfliktusok a hatvanas és hetvenes években

Szuly Rita: Narratíva - recepció - percepció. A nemzetközi békepapi mozgalom ideológia recepciója

Wirthné Diera Bernadett: Kisközösségek a hetvenes években

Erdős Kristóf: Mindennapi hátrányok. Másodrendű állampolgárok a hatvanas-hetvenes években

Vitaindító: Tabajdi Gábor

Elnök: Fejérdy András

5. terem: 

***VÁLTOZÁS!***

Összevont szekció, új időpont: szeptember 3. (szombat) 11.15-13.15, 5. terem

6. terem: Rebellisek, ellenállók, érdekérvényesítők?

Pap Péter István: Reformerek, ritualisták, rebellisek - a '80-as évek "másként gondolkodó" értelmiségének lehetséges értelmezési keretei

Molnár Dávid: "Munkásmozgalmi múlt megadása a Megye Bizottság hatáskörébe vonatkozik" Munkásmozgalmi veteránok "nyugdíjküzdelmei" Heves Megyében

Antal Róbert István: Jordáky Lajos - ellenállás és együttműködés között

Vitaindító: Rainer M. János

Elnök: Rainer M. János

7. terem: Politika és társadalom 2.

Bárány Balázs: Se bűnlajstrom, se apológia. Egy készülő Marosán-életrajz megközelítési lehetőségei

Novák Attila: Kibucok és szövetkezetek. Avagy szövetkezeti gondolatok az 1960-as évek Magyarországán - izraeli visszhanggal

Szeibert-Erdős András Patrik: A nemzet beöltözik - Az 1980-as évek sorkatonai szolgálatának egy története és történelmi valósága

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Apor Péter

11.00-11.15 kávészünet

11.15-13.15 8. idősáv

1. terem: Nyitások és zárások a magyar nemzetiségpolitikában (1956-1990)

Tóth Ágnes: A nemzetiségpolitika korrekciója és újra gondolása (1956-1970)

Dobos Balázs: Az újra gondolt nemzetiségpolitika mérlege (1970-1989)

Majtényi György: Cigányok/romák a Kádár-korszakban

Eiler Ferenc: A csend és ami utána következik (Harta, 1956-1990)

Vitaindító: Valuch Tibor

Elnök: Valuch Tibor

2. terem: Történelmi struktúrák találkozása - vallás a hatalom árnyékában

Bögre Zsuzsanna: Küzdelem, alkalmazkodás, túlélés

Völgyesi Orsolya: Egy kontraszttársadalom építése: a Bokor közösség az 1970-es, 1980-as években

Bánkuti Gábor: Struktúra, konfliktus és lojalitás (Szempontok a plébániai papság cselekvési gyakorlatainak értelmezéséhez az '50-es, '60-as években a Pécsi Egyházmegye példáján)

Keszei András: Párhuzamos időrétegek a Kádár-rendszerben

Vitaindító: Gárdonyi Máté

Elnök: Gárdonyi Máté

3. terem: Szakmák és professzionalizáció

Lehotay Veronika: A diktatúra korlátja?: A Miskolci Ügyvédi Kamara a Kádár-korszakban

Takács Erzsébet: A hazai családszociológia szovjet és lengyel összevetésben

Képiró Ágnes: Könyvkiadás a Kádár-korszak korai éveiben

Vitaindító: Apor Péter

Elnök: Apor Péter

4. terem: A Kádár-kori megyék világa és forrásaik

Sáfár Gyula: Az 1956-os perek Békés megyében

Marschal Adrienn: Komárom megyéből jelentjük... Komárom megyei politikai elítéltek és internáltak megfigyelése a Kádár-korszakban

Tóth Judit: Első titkárok Pest megyében

Káli Csaba: Az 1984/85-ös országfotózás során született képek forrásértéke, társadalomtörténeti jelentősége

Vitaindító: Czetz Balázs

Elnök: Czetz Balázs

5. terem Művelődéspolitika és hatalom a Kádár-korszakban (alul- és felülnézetből)

***VÁLTOZÁS!***

(Művelődéspolitika 1. szekcióval összevont szekció)

Ivánfi Miklós: "Egy életív második félköre." Rónai András és a Kádár-korszak tudományos élete

Lőrincz Andrea - Tarnai Eszter: "... diktálom a receptet!" - politikai érdekérvényesítés/a gazdaság-és művelődéspolitika érdekérvényesítése egy gasztrokulturális tévéműsorban

Pataki István: Út egy kőbányai pincelakásból a Politikai Bizottságig: Tatai Ilona életútja - Női politizálás a kádári Magyarországon

Zsidi Bernát: Rehabilitációk a Magyar Tudományos Akadémián 1988 és 1994 között

Vitaindító: Tóth Eszter Zsófia

Elnök: Tóth Eszter Zsófia


6. terem: Állam és egyház Kádár előtt és után

Bacsó Benjámin: Szabadegyházak 1956-1963 között

Paizs Melinda Adrienn: Magyar szerzetesrendek helyzete a rendszerváltozás előtt, valamint az üldöztetés éveinek lenyomata a mai életükben

Wimmer Krisztina: Állam és egyház kapcsolata Putyin elnök és Kirill pátriárka beszédében

Vitaindító: Fejérdy András

Elnök: Fejérdy András

13.15- zárás, ebéd, hazautazás

A konferencia kísérőprogramja:

Ritmus dáridó - avagy rádiózás a Kádár-korszakban

Szakmai tárlatvezetést a Miskolci Egyetem rádiótörténeti kiállításában, ahol a tárgyak - rádió-vevőkészülékek, magnetofonok, televíziók - jelenlétében a Kádár-korszak tudomány-, mentalitás-, és tárgytörténetéről esik szó, sok-sok történettel fűszerezve, 1970 előtt születetteknek nosztalgiázással, fiatalabbaknak rácsodálkozással összekötve.

Tárlatvezető: R. Nagy József, a készülékek gyűjtője

Időpontok:

szeptember 1. (csütörtök) 15.15-15.45

szeptember 1. (csütörtök) 16.00-16.30

szeptember 2. (péntek) 16.00-16.30

szeptember 2. (péntek) 16.45-17.15

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el